Aangesloten bij het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Zij bewaakt de kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland.

Het NGRC stelt richtlijnen op voor het veilig en verantwoord beoefenen van refractie chirurgie. Deze richtlijnen zijn verwoord in de Consensus Refractiechirurgie. Hierin wordt beschreven welke behandelvormen kunnen worden toegepast en voor welke indicatie. De consensus beschrijft tevens aan welke voorwaarden de oogartsen moeten voldoen om behandelingen te mogen uitvoeren en welke eisen er worden gesteld aan de omstandigheden waaronder de behandelingen dienen te worden uitgevoerd. Bij het opstellen van deze richtlijnen wordt intensief overlegd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het NGRC beheert een register van oogartsen die zich conformeren aan deze richtlijnen. De oogartsen van Correct Vision zijn NOG-gecertificeerde refractiechirurgen.

Kijk voor meer informatie op www.ooglaseradvies.org