Hoe kiest u de beste kliniek als u uw ogen wilt laten laseren? Een weloverwogen keuze maken, blijkt niet zo eenvoudig. Iedere kliniek claimt immers de betrouwbaarste, meest geavanceerde en klantvriendelijkste te zijn. De Consumentenbond heeft 30 klinieken in Nederland onder de loep gelegd, waaronder Correct Vision.

Voor het onderzoek heeft de Consumentenbond de websites van de ooglaserklinieken uitgebreid bestudeerd. Ook hebben wij op verzoek een vragenlijst ingevuld. In het artikel wordt nuttig advies gegeven waar u als consument op moet letten bij de keuze voor een kliniek. Ook geeft de Consumentenbond aan welke informatie niet op een website mag ontbreken. Die raad hebben wij ter harte genomen.

Ooglaser informatie zo wil de Consumentenbond het graag zienZo wil de Consumentenbond het graag zien

Zo willen zij graag op de website zien dat ooglaserklinieken de richtlijnen volgen van het NGRC. Dat een kliniek meerdere type behandelingen aanbiedt om maatwerk te kunnen leveren. Dat de kliniek een overeenkomst heeft met een ziekenhuis in geval van calamiteiten en dat een kliniek transparant is over de resultaten van de behandelingen, klanttevredenheidsonderzoeken en complicaties. Ook moet de website informatie bevatten over de (bijkomende) kosten, mogelijke bijwerkingen en risico’s. De algemene voorwaarden en informatie over de klachtenprocedure moeten makkelijk vindbaar zijn, net als de toestemmingsformulieren.

Het volledige artikel leest u in de Consumentengids van februari 2015. Dit magazine wordt gratis toegestuurd aan leden van de Consumentenbond. In de app CBkiosk kunnen niet-leden het artikel downloaden voor €1,99.

Levensduur ooglaserkliniek in relatie tot de garantie
CG1402_Cover.inddDe Consumentenbond houdt regelmatig de vinger aan de pols bij ooglaserklinieken. Een goede zaak vinden wij. Wat ons betreft wordt bij het volgende onderzoek ook meegenomen hoe lang een kliniek bestaat. Meerdere klinieken geven namelijk het levenslang recht op herbehandeling, maar in de afgelopen jaren zijn 30 van de 60 refractieklinieken verdwenen. De garantie dat consumenten hun recht kunnen claimen is veel kleiner bij een kliniek die pas kortgeleden zijn deuren heeft geopend. Klinieken zoals Excimer Laser Centrum Nijmegen, Bergman Clinics en Correct Vision bestaan al heel lang en bieden daardoor meer kans hun garantie waar te maken.