Hoe meer je weet, hoe beter je mensen met oogproblemen kunt helpen. Daarom treffen opticiens, optometristen en medewerkers van de oogafdeling in het MCA elkaar een keer per jaar om te vertellen over hun vakgebied en nieuwe inzichten en technieken met elkaar te delen. Het thema van de avond op 29 mei was: ‘We Eyecare’, waarmee opticiens en oogartsen duidelijk willen maken dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid zijn voor de oogzorg in onze regio.

Is dyslexie, oftewel het zeer moeilijk kunnen lezen, spellen of schrijven van woorden, een oogziekte? Over die vraag ontstond een levendige discussie na een voordracht van vertegenwoordigsters van het IWAL (instituut voor dyslexie) en onze orthoptiste, Ineke Huisman. Nee, was de algemene conclusie. Dyslexie is een aandoening van de hersenen en heeft voor zover te bepalen is, niet te maken met een afwijking in de ogen. Oogonderzoek is echter wel zinvol, om een combinatie met bijvoorbeeld een brilafwijking op te sporen.

Veel nieuwe mogelijkheden

Dr. Sabah Meriwani, onze zeer ervaren refractiechirurg en oogarts, vertelde daarna aan het aandachtig luisterende publiek onder andere over de vele soorten nieuwe implantlenzen, de zogenaamde premiumlenzen. Moraal van zijn verhaal is dat tegenwoordig op refractiegebied heel veel mogelijk is, maar dat je als patiënt alleen na grondig onderzoek en professioneel advies een goede keuze kunt maken.

Veiligheid voor je ogen

Oogarts Henk Dragt gaf vervolgens een samenvatting van belangrijke oogaandoeningen. Dat droge ogen ook natte ogen kunnen veroorzaken klinkt tegenstrijdig, maar is een vaak voorkomende combinatie! Over het nut van veiligheidsbrillen bij het afsteken van vuurwerk bestaat geen twijfel. Helaas vallen er elk jaar weer vele onnodige oogslachtoffers door vuurwerk tijdens oud en nieuw. De vraag is of deze traditie niet ‘op de schop’ moet. Het rijden zonder helm of veiligheidsgordels is tenslotte ook geen onderwerp van discussie meer…

Met een flinke portie nieuwe kennis op zak, gingen de aanwezigen een paar uur later naar huis. Gezien de animo voor deze avond zullen er ongetwijfeld nog vele edities volgen!