Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben onze oogartsen Dico Treskes en Eelco Busch gelukkig een rustige dienst gehad. Uit de regio groot Alkmaar kwamen slechts twee personen met oogletsel naar het MCA toe. De artsen hebben de schade ontstaan door vuurwerk kunnen behandelen. De combinatie van goede voorlichting, het uitdelen van vuurwerkbrillen en de kortere periode waarin vuurwerk mocht worden afgestoken, hebben ervoor gezorgd dat het aantal slachtoffers flink minder is geworden.

Landelijk gezien is het aantal mensen met (blijvend) oogletsel door vuurwerk ook gedaald, maar nog lang niet voldoende. Acht mensen zijn blind aan één oog geworden. Eén persoon is zelfs volledig blind geworden. Ondanks de halvering van de gedoogtijd voor het afsteken van vuurwerk is er slechts sprake van een daling van 17% van het totale aantal slachtoffers. Bij 93 ogen is sprake van blijvend letsel. 50% van alle slachtoffers is 21 jaar of jonger en 54% van de slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. Gezien de aantallen slachtoffers en het totale aantal blinde ogen, is het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, van mening dat een verbod op consumentenvuurwerk gerechtvaardigd is. Als alternatief wordt de voorkeur gegeven aan openbare vuurwerkshows georganiseerd door gemeentes en afgestoken door professionals. Correct Vision deelt die mening.